irylya-m@ukr.net


https://www.youtube.com/watch?v=vuINHrIR_xg&t=70s

Контакты: https://1535.omr.gov.ua/Страна по ip-адресу:

Комментарии которые оставил irylya-m@ukr.net:

Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Прощай малєнькая дєфєктівная дурочка, шароварная олігофрєнша Льоля, ти мнє такжє поднадоєла, со своімі мєтодічнимі діфєрамбамі. Умрі с міром  
2023-11-30 23:30:28


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Вообщєм нємного фактов і с тобой Льончік Доліво(Убирия-Шмубирия) всьо понятно, то что ти уєбан сідішь в Криму всє знают, і то что ми с тобой лічно знакоми, как ні страннно, но факт.  
2023-11-30 19:13:09


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Замєть і нє забудь, ти ватноє ущєрбноє жівотноє начало свой висєр с дурачка, сйомной квартіри і сєла, а отозвалось на падонка.  
2023-11-30 18:45:36


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Льоньчік, ти тіпічний імпєрскій козлопідар, мімікрірующій под украінца, і всє твоі доводи, очєрєдной раз,  свідєтєльствуют о твоєй рєальной пєдєрастіі. І єслі ти сєбя називаєшь адесситом, то нє знать Доліво, ето ужє факт свідєтєльствующій об протівоположном.  
2023-11-30 18:28:36


В психоневрологическом интернате в Одесской области обнаружили африканскую чуму свиней: В 15 км от сєпарского рассадніка Тірасполя🤔
2023-11-30 12:34:53


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Єбанько нє суді всєх по сєбє, єслі ти полупокєр і ізбіратєльно отвєчаєшь на комєнти, напісанниє на нєпонятном тєбє ізикє, то ето лішь свідєтєльство твоєй дєфєктівності. Льончік-адессит в стопятьдєсят трєтьєм поколєніі от виміранія мамонтов, защітнік города із говна і палок, прєдставітєль інтєлєктуальной еліти Тіпічного Зайобінска. Гдє твой брат блізнєц полупокєр Льончік Доліво? Ілі ти ето он? Ілі ти тот чорт, которий вєдьот козлопідapcкій ТГ «Тіпічная Одєсса»?  
2023-11-30 10:07:23


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Льончік, врождьонний олігофрєн здєсь только ти, про сєло нє пролєзло, пєрєключілся на "врачєбную" практіку установлєнія діагнозов. Очєвідно, ти із потомков тєх малєнькіх дурачков, коториє сровнялі с земльой Пєрвоє кладбіщє, на котором похоронєна моя прабабушка, порастасківалі скульптури по дворам, а на єго мєстє сдєлалі зоопарк.  
2023-11-29 23:28:47


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Олігофрєн, любімоє виражєніє Прохфессора
2023-11-29 23:05:34


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Дєфєктівний Льончік, єслі мой покойний папа роділся в 1941 году 4-м роддомє, то тогда сєло, по твоєму, твоя любімая Адесса.  
2023-11-29 23:02:57


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Ти внатурє рєальний полупокєр
2023-11-29 22:49:49


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Повторяю для імбєцілов, дурачьок твоєй мами син. Ми прієхалі в Одесу в 19 вєкє, а нє по разнарядкє партіі  
2023-11-29 22:47:44


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Так іді за русскім корабльом, большой додік
2023-11-29 22:37:31


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Тут я с тобой согласєн, откуда можєт бить понятно, ватному полупокєру тіпа із Адесси, что такоє жізнь в совдєповскіх коммунах.  
2023-11-29 22:31:58


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Додік, пєрвий пост твой узкій мозг смог прочітать, а на втором заглючіло, дурілка картонная. 😂🤡🥳🖕🏿  
2023-11-29 22:28:33


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Адмирал Крузенштерн, плил би ти на Xyйлопiю і дрочіл би на свою імбєцільную імпєрію, а нє раздавал рєкомєндаціі, кому і куда єхать.  
2023-11-29 22:22:00


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Дурачьок син твоіх родітєлєй, очєвідно єслі она тєбє так нравітся, то твоі естєтічєскіє прєдпочтєнія на уровнє ватного додіка, которому в дєтсвє нравілось по утрам виносіть горшкі в дворовой туалєт і готовіть жратву на прімусє в коммунальной кухнє расположєнной в корідорє, а в баню ходіть раз в неделю на Баранова угол Красной Гвардіі.  
2023-11-29 22:17:40


Ураган в Одессе: за три дня упало более четырехсот деревьев и веток: Ну мнє нравітся, как падают дєрєвья, как коммунальщікі суєтятся, Зєлєнтрєст прієзжаєт. Ну коммунальщікі в шокє, глаза аж вилазят у ніх. Ну, а мнє ето по пріколу, смотрєть, как оні бєгают, суєтятся, питаются с похмєлья начать работать🤣🥳🎉🚨🚑  
2023-11-29 19:31:22


Одесским тепловикам выделят полмиллиарда гривен на погашение долгов за газ: Ги-ги! Лохторат нє оплачіваєт за отоплєніє, а за ніх оплачівают дєньгамі, коториє прєдназначєни на развітіє городской інфраструктури. Єстєствєнно на слєдующіх виборах всє дєпутати і дон Трухільо получат голоса етіх хітрожопих чєбурашєк, за которих заплатілі добросовєстниє жітєлі НєТіпічной Одєси.  
2023-11-29 18:35:47


Сторонникам Труханова не хватило голосов: депутаты Одесского горсовета провалили финансирование программы по борьбе с гепатитами и СПИДом: Єслі пєрєд созданієм сємьйі рєгулярно чітать одєсскіє новості, то рєзультат будєт прямопротівоположним. Одєсса абсолютно нє прігодна, по всєм показатєлям, для нормальной жізні чєловєка, созданія сємьйі і продолжєнія рода. Одєсса-рай для падонков всєх мастєй. Одєсса-ето старуха, нєкогда інтєлігєнтная жєнщіна, с внутрєнностямі поражєннимі раковимі мєтастазамі, с гнілимі зубамі, накрашєнимі красной помадой сморщєннимі губамі, нємитимі сєдимі повипадавшимі волосамі, пріпудрєнним сморщєннім, когда-то красівим, ліцом, накрашєннимі рєсніцамі і яркімі румянамі, одєтая в брєндовую одєжду с сєкондхєнда, отдающая французскім парфюмом, мочой і запахом смєрті.  
2023-11-29 18:06:19


В Одессе задержали тиктокера-рецидивиста, который засветил работу ПВО: Обмєнний фонд пополнілся єщьо однім русоолігофрєно
2023-11-29 17:44:36


Силы обороны за сутки уничтожили 15 вражеских танков, 39 дронов и более 1100 оккупантов: Жаль, что у Украіни нєт такого оружія, котороє би позволяло єбaшiть xyйлопов дєсяткамі тисяч в суткі.  
2023-11-29 11:50:58


Жену главы украинской военной разведки Буданова отравили тяжелыми металлами: ГУР подтверждает: Прівєт всєм козлопідapaм і мєстним ватноцєфальним адєссосам! В комєнтах актівізіровалісь залупо🤡🇷🇺🐷головиє консєрви.  
2023-11-29 09:19:29


В Одессе до конца года планируют установить GPS-трекеры на маршрутках, приспособленных для людей с инвалидностью: Пока люді с огранічєннимі возможностямі нє начнут осущєствлять теракти в адміністраціях нєдогорода, до тєх пор іх сущєствованіє будєт жалкім і мучітєльним. Чєго стоіт одно пєрєдвіжєніє по уліцам нєдогорода. В адміністраціях всєх уровнєй підap на підapє сідіт і підapoм погоняєт.  
2023-11-29 09:07:15


В Одессе упавшее дерево заблокировало женщину в доме: Большє дрочітє на дєрєвья і тєх кого вибралі. Вмєсто того чтоби викорчйовивать стариє і висажівать молодиє, а послє постоянно за німі ухажівать, наш плєбс помог своім ізбраннікам прінять такіє закони, коториє позволяют только обілєчівать долбойобов і прєвращать город в Тіпічний Зайобінск.  
2023-11-29 08:59:15


Скорректировала десятки "шахедов" по Одессе: правоохранители задержали российского агента: Ужє нашлась мракобєсіна Косих Лідія Олександрівна, Україна, 67832, Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Великодолинське, вулиця Ентузіастів, будинок 6А/1, ТОВ «ВЕЛІС ЛДА«(Косих Лідія Олександрівна), ГО «МОЛОДЬ МАЙБУТНЬОГО«(Додон Роман Вікторович, Косих Лідія Олександрівна, Камінський Олександр Вікторович) ТОВ «АГЕНСТВО ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ «УСПІХ«(Косих Лідія Олександрівна, Буламрі Ален Аллелійович)  
2023-11-28 12:20:38


Полиция расследует обстоятельства падения огромной трубы одесской котельной, которое может привести к коммунальной катастрофе: просто так она обрушиться не могла: Хлопок, єто у вас там на болотах прінято, а у нас  взрив-ето взрив ілі"что-то сільно єбануло"  
2023-11-28 11:23:51


Скорректировала десятки "шахедов" по Одессе: правоохранители задержали российского агента: Чєго вафлєпрійомнік закрилі? Гнойную підapacню должни знать в ліцо.  
2023-11-28 11:18:41


Полиция расследует обстоятельства падения огромной трубы одесской котельной, которое может привести к коммунальной катастрофе: просто так она обрушиться не могла: "хлопок" тьотя Фіра🇷🇺 ну шо жє ви так палітєсь🤣  
2023-11-28 10:35:24


Автобусы, переданные Одессе немецким городом-побратимом, будут работать на новом маршруте, который свяжет центр с поселком Котовского: «селище Котовського» Как корабль назовйошь, так он і попливйот. 🤣👉🏻🐷☠️🪦Котовський Григорій Іванович  Вікіпедія  
2023-11-28 10:03:17


Непогода повалила в Одессе 355 деревьев и веток (фото): Пілітє, Шура! Пілітє!!! Оні золотиє! Нє хотітє своєврємєнно виполнять свою основную работу, піздячтє в трі смєни послє ураганов. Коммунальщікі рєшали-руководітєлі ви рєдкостниє уєбани. Спіліть дєрєво, котороє разрушаєт фундамєнт дома і нарушаєт всє норматіви, ваша уєбанская служба «тіпа» нє можєт, а доводіть город до піздєца ви хорошо научілісь.  
2023-11-28 09:32:05


В Одессе рухнул стометровый дымоход крупной котельной (видео): Труба жєлєзобєтонная, котєльную построілі послє 1985 года.
2023-11-27 09:33:08


В Одессе рухнул стометровый дымоход крупной котельной (видео): Для прозрєнія нужно імєть крітічєскоє мишлєніе, а у хомячков оно отсутствуєт.  
2023-11-27 08:59:52


В Одессе рухнул стометровый дымоход крупной котельной (видео): Єслі би соотвєтствующіє служби своєврємєнно проводілі тєхосмотр такіх сооружєній, то нічєго би подобного нє проізошло. Но єсть одно «но», городскую власть в ліцє дона Трухільо і всєй нєчєсті, которая там паразітіруєт, большінством голосов поддєржівают, как нє пріскорбно, жітєлі тєх домов, коториє сєгодня осталісь бєз отоплєнія.  
2023-11-27 08:54:30


Беспилотники ночью атаковали Московскую область и другие регионы россии: в Туле дрон врезался в многоэтажку: Та єто фсбшнікі нємного сахара подвєзлі, мотіваціонний сюжєт для могілізаціі  
2023-11-26 12:24:40


Погиб в первый день полномасштабного вторжения: в Одесской области похоронили героического пограничника (фото): Московія-страна пiдapac
2023-11-26 12:19:27


Одесскую область будут защищать дополнительные системы ПВО, - Зеленский : Зіма впєрєді, кацапи козлопiдapи, ожідаю худшєго, а лучшєму єслі будєт суждєно сбиться, то пусть ето будєт, как бонус к мрачной картінє міра.  
2023-11-25 23:37:31


Деньги - армии, а не на "благоустройство"! У мэрии Одессы, несмотря на непогоду, митинговали против неадекватных бюджетных трат (фото): Фарш-одєссіт гєрой. Гєроям Слава!
2023-11-25 15:45:59


В Украине хотят повысить цены на алкоголь: больше всего подорожает вино: 100%
2023-11-25 15:41:45


В Украине хотят повысить цены на алкоголь: больше всего подорожает вино: Увєлічєніє цєн на натуральноє віно на 40-85%, говоріт лішь об одном, в радє очєнь много кoзлoпідapoв сідящіх у кого-то на второй зарплатє.  
2023-11-24 17:29:41


В Одесской области суд признал незаконным переименование улиц в честь Бандеры и героев УПА: А всьо потому, что вата вкрай oxyєла от нашєй псєвдодємократіі, і поняла, что можно вийобиваться, і нікто іх за ето нє отпiздiт ілі ручку с ножкой нє сломаєт.  
2023-11-24 17:05:07


Шпионка с криптокошельком: в Одессе будут судить предательницу, которая сливала данные о военных на южном направлении: Жаль, что єйо нєльзя отдать ціганям ілі нігєрам в рабство
2023-11-24 16:57:40


Тень, улица и памятники: что ждет наследие Пушкина в Одессе: Пiдар твоєй мами рєбьонок, твоіх прєдков убівалі козлопiдapи с нквд.  
2023-11-24 16:46:22


Тень, улица и памятники: что ждет наследие Пушкина в Одессе: Залупоголовоє сущєство, запомні, вєсь український інтєрнєт состоіт із моіх клонов, ми всє клони, а імєнно, тє кто протів вас ватних рашістов, імпєрскіх імбєцілов, олігофрєнов xyecocoв і ковирялок.  
2023-11-24 16:42:14


Осужденный за госизмену шпион рассказал о российских "случайных ракетах", которые летят на Одессу (видео): Почєму нєт відєо с рєдкім козлопiдapoм олєгом бєляєвим?
2023-11-24 00:37:35


Обыски в одесской мэрии: дома и в кабинетах руководителей "Зелентреста" прошли следственные действия: Для начала утілізіровать всєх оккупантов, прівлєчь к отвєтствєнності колабораціоністов і всєх охyeвшіх коррупціонєров, ізмєніть сістєму оплати труда і налогообложєнія, сдєлать нєвозможним отмиваніє дєнєг нажітих прєступним путьом  і многоє другоє.  
2023-11-24 00:32:36


Тень, улица и памятники: что ждет наследие Пушкина в Одессе: Уєхал і нє в россію. Тоєсть, любішь рассказивать, как прєкрасно жрать говно(9 мая, 8 марта, 23 фєвраля, кпсс, дєдиваєвалі і прочая імпєрская пeдepacтія) і мєчтать о парашє, но вмєсто скрєп прєдпочітаєшь жіть с гєямі і лєсбіянкамі, так как укронацісти заeбaлі со своім НАТО, ЄС і ЛГБТ🤣  
2023-11-24 00:22:08


На часі? Одесская мэрия потратит на реставрацию исторических фасадов почти четверть миллиарда гривен — часть денег пойдет на здание горсовета (документ): Амєріканскіє і русскіє такі імєют національності🤔🤣 Роза, послушайтє, ми експропрііруєм только у тєх поцов і поцарш, коториє крічат, шо Одєсса какой-то нєправільний город с масковскім акцєнтом і очєнь хочєт в состав локомотіва под управлєнієм опідарєвшєго маньяка с погонялом Моль.  
2023-11-24 00:10:18


В Одессе задержали организатора побега уклонистов за границу (фото): Болгар🤔
2023-11-23 23:57:17


На часі? Одесская мэрия потратит на реставрацию исторических фасадов почти четверть миллиарда гривен — часть денег пойдет на здание горсовета (документ): Прєдлагаю создать спєціальноє бюро по поіску і конфіскаціі нєдвіжімості в Одєссє прінадлєжащєй кацапам і іх прєхлєбатєлям. Всє срєдства от продажі конфіскованого імущєства направіть на благоустройство городской інфраструктури.  
2023-11-23 18:31:35


Обыски в одесской мэрии: дома и в кабинетах руководителей "Зелентреста" прошли следственные действия: Зачєм оні вообщє нужни? За німі нікто нє ухажіваєт, растут бєзхозниє, как в лєсу. В зємлю воткнулі, в ладоші похлопалі, забилі і забілі. Зєлєнтрєст-контора уйобков, подчіняющаяся вишєстоящім уйобкам і так до главного городского любітєля "зєлєні"👨🏻‍🦲👑🏦💰💵💶💷  
2023-11-23 18:19:33


В ЕС под видом выезда на работу: в Одессе задержали директора кадрового агентства, который помогал уклонистам (фото): А как там дєла у армєйского корпуса «Морякі-кормільци на заработках» на тєрріторіі ЄС, США і Канади  
2023-11-23 18:07:17


Тень, улица и памятники: что ждет наследие Пушкина в Одессе: Ватно-залупаголовиє рашісти замінусовалі всє комєнти протів іх імпєрско-імбєцільной скрєпи. 🤣🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿🖕🏿  
2023-11-23 17:58:55


Обыски в одесской мэрии: дома и в кабинетах руководителей "Зелентреста" прошли следственные действия: Дєрєвья нашє всьо… Дорогі уйобіщниє, тротуари уйобіщниє ілі вообщє отсутствуют, вєздє грязь і мусор, газони уйобіщниє, общєствєнний транспорт уйобіщний. Історічєскіє зданія довєдєни, как жільцамі так і обслужівающімі компаніямі, до уровня трущоб с балконамі і прістройкамі-франкєнштєйнамі.
Многоквартірние дома в спальних районах, как гетто уродцєв. Город-сказка із говна і палок. І в добавок ко всєму етому пizдeцy, єщйо і нєдоразвітиє кацапи добавляют разрухі.  
2023-11-23 17:53:29


В центре Одессы мужчина до смерти забил пенсионерку (фото, відео): Інтєрєсно он єйо задвухсотіл на какой почвє?
2023-11-21 19:03:33


Украл катер Госэкоинспекции за 2,7 млн грн: зятю Гриневецкого грозит до 12 лет тюрьмы: Комуняк, всєх мастєй, всєх нaxyй
2023-11-21 19:00:22


В Одессе прогремели взрывы: регион атаковала вражеская авиация, есть попадания в припортовую инфраструктуру (обновлено): Кацапи прощупивают нашє ПВО для массірованних ударов, а в ето врємя самольоти развєдчікі США і Італіі моніторят іх дєйствія.🤔  
2023-11-21 18:02:14


Тень, улица и памятники: что ждет наследие Пушкина в Одессе: Вообщє єсть прєдложєніє помєнять мєстамі названія уліц вместо пушкінской будєт Адама Міцкєвіча, а вмєсто Адама Міцкєвіча будєт пушкінская, у кацапов і мєстного ватнодєгєратівного сєксульного мєньшінства от етого порвутся іх пукалкі, пушкін бил імпєрскім пріспособлєнцєм і сідєл на зарплатє у Миколкі 1, поддєржал послєднєго протів поляков і, как полагаєтся у кацапов, открил свою пасть на Адама Міцкевіча. Так вот єслі учєсть, то как мєстная ватнорашісткая гауляйтєрская власть поддєржала імпєрскую політіку рашістов і назвала уліцу на болотє імєні Адама Міцкєвіча. Памятнік также пєрєнєсті на болото.  
2023-11-21 17:56:12


В Одессе прогремели взрывы: регион атаковала вражеская авиация, есть попадания в припортовую инфраструктуру (обновлено): Кацапскіє любітєлі імпєрца пушкіна бомбят інфраструктуру українскіх лібітєлєй імпєрца пушкіна🤔  
2023-11-21 17:42:39


Первые холода: в Одессе за сутки насмерть замерзли семь бездомных, а местные власти и спасатели решают, кто из них будет открывать пункты обогрева: Скоро кацапопідари начнут очєрєдной тєррор массового унічтожєнія крітічєской інфраструктури і тогда ви будєтє нє в одіночєствє.  
2023-11-21 10:38:07


Від Довженка до Андрієнка. В Одесі з`явився епатажний мурал (новини компаній): Мурал прікольний, а локація нє в тєму
2023-11-20 22:34:31


Записи в блоге, которые написал irylya-m@ukr.net:
Нет постов от irylya-m@ukr.net =
Ми використовуємо cookies    Ok    ×