Александр Гвоздиков, адвокат / 29 октября 2020, 11:56

Предлагаемые изменения текста Конституции для петиции Президенту.


1.КАК ЕСТЬ:

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

КАК ПРЕДЛАГАЮ:

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Неприпустимість корупції є невід’ємною умовою функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.


2.КАК ЕСТЬ:

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

КАК ПРЕДЛАГАЮ:


Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни мають право на інформацію про майновий стан осіб, уповноважених на виконання владних функцій судової, законодавчої влади, держави та органів місцевого самоврядування, та пов’язаних з ними осіб, також про походження та законність придбання зазначеного майна. Держава забезпечує публічність та доступність даної інформації.

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.


3.КАК ЕСТЬ:

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.


Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, відповідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011}

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

КАК ПРЕДЛАГАЮ:


Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

В Україні діє принцип презумпції невинуватості. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обов’язок посадових осіб, до яких відносяться особи, уповноважені на виконання функцій судової, законодавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, доводити законність та обґрунтованість отримання ними та пов’язаними особами матеріальних активів, є умовою забезпечення можливості безпосереднього контролю народу над державою і не є порушенням принципу презумпції невинуватості.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 62, відповідно до якого обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, див. в Рішенні Конституційного Суду № 12-рп/2011 від 20.10.2011}

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

4.КАК ЕСТЬ:

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

КАК ПРЕДЛАГАЮ:

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Виключно до компетенції всеукраїнського референдуму, як до безпосередньої форми здійснення народом владних повноважень, відносяться питання скасування, обмеження, помякшення чи визнання неконституційними законів та(або) їх окремих норм, спрямованих на запобігання коррупції.

5.КАК ЕСТЬ:

Стаття 126.

Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Суддя обіймає посаду безстроково.

Підставами для звільнення судді є:1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;2) порушення суддею вимог щодо несумісності;3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду;6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.Повноваження судді припиняються у разі:1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;4) смерті судді;5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.

{Стаття 126 в редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}


КАК ПРЕДЛАГАЮ:


Стаття 126.

Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.

Обов’язок судді публічно декларувати та доводити законність та обґрунтованість отримання ним та пов’язаними особами матеріальних активів, є умовою забезпечення можливості безпосереднього контролю народу над державою і не є засобом впливу на суддючи порушенням його незалежності і недоторканості.  Забезпечення даного контролю з боку правоохоронних органів виконавчої влади не є втручанням в здійснення правосуддя.

Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.Суддя обіймає посаду безстроково.Підставами для звільнення судді є:1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;2) порушення суддею вимог щодо несумісності;3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду;6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.Повноваження судді припиняються у разі:1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;4) смерті судді;5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.

{Стаття 126 в редакції Закону № 1401-VIII від 02.06.2016}

6.КАК ЕСТЬ:

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.

Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.


КАК ПРЕДЛАГАЮ:


Стаття 149.

Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.

Обов’язок судді Конституційного Суду України публічно декларувати та доводити законність та обґрунтованість отримання ним та пов’язаними особами матеріальних активів, є умовою забезпечення можливості безпосереднього контролю народу над державою і не є засобом впливу на суддю, чи порушенням його незалежності і недоторканості. Забезпечення даного контролю з боку правоохоронних органів виконавчої влади не є втручанням в діяльність Конституційного Суду України.

Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім’ї.

 

 

  


Пост размещён сторонним пользователем нашего сайта. Мнение редакции может не совпадать с мнением пользователяоцет
Я далёк от юридической терминологии и спотыкаюсь даже на фразе: «відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.»

Они специально страдательную синтаксическую конструкцию со столькими отрицаниями отрицания придумали?
   Відповісти    
Александр Гвоздиков, адвокат
Розумієте, фрази мають бути насамперед такими, щоб виключити можливість різного тлумачення. А стилістика це вже потім.

Петиція зареєстрована, ось тут:
Про призначення всеукраїнського референдуму щодо внесення до Конституції України положень, спрямованих за запобігання коррупції, публічного контролю над посадовцями та на неможливість обмеження повнов

Читайте, реєструйтесь, підписуйте, якщо згодні.
   Відповісти    
оцет
Не по понятиям будет подписать после моего базара о борьбе с коррупцией здесь: https://dumskaya.net/post/ob-itogah-…
   Відповісти    
Zagryzyn
А подписывать где?

upd Пока писал уже появилась.
   Відповісти    
Impala
«Суддя обіймає посаду безстроково.» — Почему бы не органичить их безстроковость и неприкасаемость пунктами:
- максимальний строк суддівства не перевищуватиме 20 років.
- суддя має проходити переаттестацію кожні 5 років
- на посаду судді має бути номіновано особу з бездоганною професійною репутацією (не менше 5 років в юриспруденції);
- сам суддя а також жоден з членів суддівскої родини, другого ступеню родства тощо, не може бути громадянином іншої держави або бути підозрюваним у співвідносинах з ворогами України
   Відповісти    
Impala
«Повноваження судді припиняються у разі:

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.» — Почему мы допускаем продолжение его полномочий в случае, если есть подозрение?
Как только есть сомнения, есть намеки, что он взял взятку или уклонился от декларации — все. Его полномочия нужно прекращать, до выяснения обстоятельств. На момент слушаний судья не должен продолжать судействовать. Он уже замарался.

Предлагаю менять формулировку на 
«5. При наявності відкритої справи щодо судівської репутації або майнового стану, суддя не має права продовжувати суддійську діяльність, до моменту набуття вироку. Суддя не має права отримувати премії, пенсії та льготи у період невиконання суддівської діяльності»
   Відповісти    
Бригадир
«Неприпустимість корупції є невідємною умовою функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування.»

А где дано разъяснение деяния под словом «коррупция»?
   Відповісти    
Александр Гвоздиков, адвокат
Дякую, добре питання. В Конституції не міститься роз'яснення термінів.

Визначення терміну «корупція» міститься у Законі України «Про запобігання корупції».

Так же Конституція, як основний Закон, не містить визначення, наприклад, термінів «суддя», «адвокатура», хоч вони є в тексті Конституції.

Значення ціх термінів міститься відповідно в ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
   Відповісти    
Бригадир
«Визначення терміну «корупція» міститься у Законі України «Про запобігання корупції«.»

, который должен не противоречить Конституции. Вот и «замкнутый круг».

В Швеции все законы собраны в одну толстую книгу, а у нас куча противоречивых подзаконных актов, постановлений и разъяснительных писем, в которых кто как понял, так и рулит.
   Відповісти    
Александр Гвоздиков, адвокат
Так он и не противоречит. КСУ посчитал неконституционным не весь закон, а только в части полномочий НАЗК.

В той части, где разъяснение терминов, никаких противоречий нет даже официально.
   Відповісти    
оцет
Обложились бумагами не подступится.

А я бы всех граждан, которые выбирают политиков, обещающих им светлое будущее (повышение пенсий, низкие тарифы и пр), судил бы за коррупцию, особенно в случае, если они после выборов получили бы то, что им обещали.

Это если считать, что у нас действительно граждане государства, а не население.
   Відповісти    
Kol-o-Bok
Вельмишановні розмовники, вибачаюсь, але ось перед вами вимоги до кожного члена суспільного існування в нашому житті, яким вже два тисячоріччя на протязі існування людства.
Що тут можна ще долучити?
?
   Відповісти    
Александр Гвоздиков, адвокат
По-перше, цей нормативний документ існує не два тисячоліття, а набагато більше. Оскільки наданий не Іісусом, а Моїсеєм. І як показала практика, діє він так себе.

По-друге, хоч існування Бога і визнано Конституцією України, це суто людський закон, не божий. Богу  богово, кесарю  кесарево, казав Іешуа.
   Відповісти    
Бригадир
Кто в стране гарант?

«Глава КСУ пригласил Зеленского на встречу»
Глава КСУ пригласил Зеленского на встречу: у президента ответили | Политика | OBOZREVATEL
   Відповісти    
Александр Гвоздиков, адвокат
Есть мнение, что КС пытается торговаться. Типа, они одобрят новую редакцию законов, вернут полномочия, но только не в отношении судей.

Только вот нельзя идти у них на поводу. Шантажисту только дай начать.
   Відповісти    
Ричард
Угу. Фильм "Земляне". Смотреть всем.
   Відповісти    
YuriyOdUa
YuriyOdUa   страна по ip - od 2 ноября 2020, 00:15     +2      
Можно спорить по поводу порядка слов, мест вставки и стилистики, но принципиально предложения правильные, на мой взгляд.

Только с 4-м пунктом не согласен. Нельзя на рассмотрение народа выносить вопрос признания конституционности или неконституционности законов, это новелла будет противоречить разделу 12 Конституции, в частности ст. 147, 150, где КС наделен исключительным правом решать подобные вопросы. Или тогда нужно вносить изменения в эти статьи и в Закон о КС.

Да и вообще, лично я противник выносить на рассмотрение дилетантов вопросы, в которых они не могут разбираться. Включая экономические)

И выглядеть такое нововведение будет ситуативно принятым, под конкретную тактическую задачу, нехорошо такое оставлять в Основном законе, имхо.

В нашей ситуации плохо, что нет никаких механизмов для защиты от злонамеренно действующего КС. Ни распустить его, ни решения его отменить нельзя (и правильно, что нельзя, когда речь идет о нормальном КС). Мало того, сам КС, если не ошибаюсь, не имеет права отменять свои решения, хотя в нашей истории уже были обратные прецеденты)

Чисто правового выхода из этой истории нет, как мне кажется, если только судьи сами не подадут в отставку. Распускать КС голосованием Рады — тоже правовой беспредел. Вносить изменения в Конституцию и наделять такими полномочиями Раду — не комильфо, будет противоречить принципу независимости судебной власти. Референдум — политический выход, но сомнительный с юридической точки зрения и трудно реализуемый на практике (сложная процедура).

А действовать нужно уже, КС собирается в ближайшее время преподнести новые сюрпризы с языковым законом, фондом гарантирования, потом возьмется за земельную реформу или закрепленный в Основном законе евроатлантический курс страны. В общем, дров наломать они могут будь здоров.
   Відповісти    
Александр Гвоздиков, адвокат
"Вносить изменения в Конституцию и наделять такими полномочиями Раду — не комильфо, будет противоречить принципу независимости судебной власти" — нет, не будет.

Дело в том, что (уже писал за последние дни неоднократно) КС является судом только по названию. КСУ не рассматривает споров, не решает вопросы о чьих-то правах или виновности. Это орган конституционного контроля, а не судебной власти.

Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" не включает КСУ в судебную систему Украины.

Поэтому распускать КС решением парламента — да, незаконно, но посягательства именно на независимость судебной власти тут нет.

По 4-му пукту есть такой момент. Нигде дословно  не сказано, что разрешать вопрос о конституционности — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ право КСУ.

В старой редакции ст. 147 были слова, что КСУ — единственный орган конст.юрисдикции. То есть такого права нет, но только у других органов, а у народа есть, так как народ не орган. Но этого абзаца, повторюсь, уже нет.

В самом же Законе о КСУ есть та же фраза, но без слова "единственный"))

Что касается опасности дилетантов, вынужден согласиться. Если уж Лозинский выборы выиграл..
   Відповісти    
YuriyOdUa
YuriyOdUa   страна по ip - od 2 ноября 2020, 13:33     +1      
Спасибо за Ваши ремарки. Ок, не посягательство на независимость судебной власти, а на независимость конкретно КСУ и общий принцип разделения властей.

Теоретически делегирование народу как источнику власти права на роспуск КС соответствует духу Конституции. Тогда, если уж прописывать право на роспуск, можно вспомнить и о выборности судей и других замечательных идеях, которые ни к чему хорошему у нас на практике не приведут, к сожалению)
   Відповісти    
Александр Гвоздиков, адвокат
Можно и нужно, но выборность судей, классический суд присяжных — это уже комплексная судебная реформа.

Тут пока поднят вопрос о закреплении исключительно антикоррупционных норм.
   Відповісти    
   Правила

Записи в блогах:
Думська в Viber


Ми використовуємо cookies    Ok    ×